2010, ഡിസംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

Yanni - Within Attraction - Royal Albert Hall, London

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

Yanni - Nostalgia - Royal Albert Hall, London

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

2010, ഡിസംബർ 15, ബുധനാഴ്‌ച

Udhayardhra kiranangal - Ee Snehatheerathu (2004) Kavitha Subramaniam

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

Iniyenikkividurunnu Ottaykku Paaduvaan

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

Aardramee dhanu masa ravukalilonnil.........uploaded by Sumeesh Vaidyan....

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

Irulin Mahanidrayil (original video from Film)

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

2010, ഡിസംബർ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

chillu 11

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 12

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 10

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 9

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 8

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 7

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 6

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 5

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 4

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 3

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 2

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

chillu 1

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)

Followers

About Me

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഒരു ചെറിയ ചിത്രകാരനാണ്. ജന്മനാ കുറച്ചു കലാ വാസനയുണ്ട്. എന്നാലും കല കൂടുതലായി പഠിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല . അറിയാവുന്നത് വച്ചു വരയ്ക്കുന്നു. അത്രമാത്രം.മനസ്സില്‍ തോന്നുന്ന വികാരങ്ങള്‍ ചെറിയ വരികളായി കുറിക്കുന്നു. മനസ്സിലെ വികാര വിചാരങ്ങളെ കാണിക്കുവാനുള്ള വഴിയാണല്ലോ കലയും കവിതയും. my address: Jayaraj M.R Sreemangalam (H), Kumaranalloor P.O, Kottayam 686016, Kerala Ph: 96453 21108
Blogger പിന്തുണയോടെ.