2010, നവംബർ 24, ബുധനാഴ്‌ച

മേളം

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തില്‍ നടന്ന ഉത്സവത്തില്‍ നിന്ന്
(കുമാരനല്ലൂര്‍ ദേവി ക്ഷേത്രം )

Followers

About Me

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഒരു ചെറിയ ചിത്രകാരനാണ്. ജന്മനാ കുറച്ചു കലാ വാസനയുണ്ട്. എന്നാലും കല കൂടുതലായി പഠിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല . അറിയാവുന്നത് വച്ചു വരയ്ക്കുന്നു. അത്രമാത്രം.മനസ്സില്‍ തോന്നുന്ന വികാരങ്ങള്‍ ചെറിയ വരികളായി കുറിക്കുന്നു. മനസ്സിലെ വികാര വിചാരങ്ങളെ കാണിക്കുവാനുള്ള വഴിയാണല്ലോ കലയും കവിതയും. my address: Jayaraj M.R Sreemangalam (H), Kumaranalloor P.O, Kottayam 686016, Kerala Ph: 96453 21108
Blogger പിന്തുണയോടെ.